Turisme

L’intercanvi cultural i d’idees que ha provocat el turisme al món, i Barcelona no és una excepció, el converteixen en un dels fenòmens culturals del segle. A sobre, a Barcelona, el seu importantíssim impacte econòmic (representa un 12% del PIB de la ciutat i genera un 14% dels llocs de treball) el situa necessàriament al centre del debat sobre el model de ciutat que volem dur a terme.

"El 90% del turisme a Barcelona es concentra en el 15% de la ciutat. Tots els equipaments turístics estan per sota de la Diagonal"

Jordi Graupera, discurs presentació candidatura
Vols contribuir a elaborar el programa?

Aquest document és un esborrany creat per l'equip de Programa de la candidatura fruit de les primàries i treballat per grups de voluntaris. Ara és el moment que tu hi afegeixis la teva perspectiva. Som una candidatura oberta i compromesa amb la participació: les teves propostes, esmenes, idees i denúncies seran treballades pels equips de treball i les taules obertes de voluntaris. Suma't a la participació amb conseqüències. La intel·ligència col·lectiva és el futur. Les primàries són només el començament. Allibera't. Barcelona és capital.

Navega pel document de programa

1. Diagnosi

2. Crítica

3. Propostes

4. Referències

1. Diagnosi

L’intercanvi cultural i d’idees que ha provocat el turisme al món, i Barcelona no és una excepció, el converteixen en un dels fenòmens culturals del segle. A sobre, a Barcelona, el seu importantíssim impacte econòmic (representa un 12% del PIB de la ciutat i genera un 14% dels llocs de treball) el situa necessàriament al centre del debat sobre el model de ciutat que volem dur a terme.

A banda, el turisme és un fenomen que preocupa els ciutadans de Barcelona, fins el punt que un 5% el considera el problema més important que té la ciutat. Aquesta preocupació es deu a problemàtiques reals causades pel turisme, particularment a la massificació i problemes de convivència en certes zones, i a la percepció del seu rol en la gentrificació dels barris. De fet, el 90% del turisme a Barcelona es concentra en el 15% de la ciutat.

Per tant la gestió del turisme, tan del seu enorme potencial transformador i econòmic com dels desequilibris que genera, és clau per al futur de la ciutat i ha de passar per necessàriament per alinear el turisme amb els interessos estratègics de la ciutat i amb el benestar del ciutadà.

2. Crítica

Aprofitant una preocupació real i justificada de molts barcelonins, el govern municipal ha fet del turisme l’ase dels cops dels problemes de Barcelona i ha creat una falsa dicotomia entre benestar del ciutadans i interessos del turisme per crear un debat capciós que políticament el beneficia. En contraposició a aquesta lluita mediàtica, no ha combatut l’increment de turisme massiu i de poca qualitat, que genera problemes de convivència, i no ha apostat per altres tipus de turisme, com el de congressos o fires, de més valor afegit. Per fer això caldria entrar en un debat real i no simplista sobre model econòmic de la ciutat i deixar de fer propaganda.

La política del Govern Colau centrada en l’estètica ens vol fer creure que té controlats els pisos turístics il·legals quan en realitat l’únic que ha passat és que l’empresa Airbnb voluntàriament ha cedit a l’Ajuntament la informació sobre els pisos que posen a la seva plataforma, fet que han utilitzat per demonitzar aquesta companyia mentre les altres operadores digitals de pisos turístics a Barcelona han rebut tota l’oferta il·legal de pisos turístics sense que el Govern Colau hi faci res. El segrest de la política per part de l’estètica fa que Colau assenyali només les empreses disposades a seguir bones pràctiques, incentivant així que totes les altres operin en el mercat il·legal.

Concretament, com a mesures estrella en contra del turisme, el govern municipal s’ha penjat la medalla de combatre el fenomen dels pisos turístics oblidant que l’anterior govern municipal ja va aprovar una moratòria que impedia la seva proliferació i ha aprovat un Pla d’Allotjament Turístics (el PEUAT), que si bé adreça la problemàtica de la saturació d’allotjaments turístics en certs districtes de la ciutat, es va fer amb presses i malament, generant noves problemàtiques i probablement causant un important perjudici a l’Ajuntament i a la ciutat en el futur.

3. Propostes

Barcelona és Capital proposa una transformació profunda del model turístic en línia amb la seva aposta per una transformació del model de ciutat guiada per la cultura, la ciència, l’urbanisme i la innovació. Aquestes són només algunes de les principals propostes concretes en matèria de turisme.

3.A Proposta a curt termini

• Exigir a la Generalitat l’increment de la taxa turística, un major retorn per a l’Ajuntament i la modificació de la seva regulació, de manera que es pugui aplicar de manera heterogènia per barris, incrementant-se més en els barris amb major massificació.

• Aprofundiment en la persecució d’Habitatges d’Ús Turístic (HUTs) o “pisos turístics” il·legals –es calcula que actualment n’hi ha uns 10.000-, i particularment, obligar a totes les plataformes d’intermediació a la vigilància del compliment de la legalitat.

• Nova moratòria en la concessió de llicències d’allotjaments turístics en cas de que s’anul·lin parts rellevants del PEUAT.

• Gestionar en temps real els visitants dels diferents equipaments mitjançant la tecnologia per tal d’evitar aglomeracions (per exemple avisant de les durades de les cues i oferint alternatives amb descomptes).

3.B Proposta a mitjà termini

• Revisió del pla general PEUAT: modificació dels punts potencialment il·legals del PEUAT i de punts que preocupen al sector i no incideixen en la reducció de la saturació d’alguns barris, particularment aquells que puguin provocar un empitjorament en la qualitat de l’oferta d’allotjament turístic.

• Promoure el decreixement en el número de pisos turístics legals i estudiar la possibilitat de permetre l’explotació turística per particulars dels seus habitatges habituals en un número limitat de dies l’any, com fan altres països.

• Redissenyar l’oferta turística de Barcelona per promoure l’esponjament dels equipaments d’interès i conseqüentment del turisme. En particular, posada en marxa d’equipaments d’interès global fora de les zones amb més saturació turística, obertura regular al públic de patrimoni actualment tancat i promoció d’activitats i equipaments alternatius a preus més competitius.

• Promoure una oferta turística diferenciada que doni valor afegit a la ciutat fomentant els seus a elements genuïns i innovadors.

3.C Proposta a llarg termini

• Coordinació amb àrea metropolitana per esponjar els allotjaments i els equipaments turístics fent servir les eines implementades per promoure l’esponjament a Barcelona.

• Promoure sectors amb alt valor afegit per diversificar l’activitat econòmica de Barcelona i fer-la menys depenent del turisme en línia amb el nou model de ciutat

• Utilitzar l’urbanisme per transformar el turisme de Barcelona, en particular perquè no vagi a remolc del turisme de masses i low cost.

4. Referències