Avís Legal i política de privacitat

Barcelonaescapital.cat és un domini de l’associació sense ànim de lucre Club FNEC, amb CIF nº G62814512 i domicili al Carrer Provença 209 1r 1a, 08008 – Barcelona, creat amb l’objectiu de difondre les activitats dutes a terme per la plataforma Primàries Barcelona i recollir-ne adhesions.

Les dades personals que es recullen en aquesta pàgina web (nom, cognom, email, DNI) seran incorporades als fitxers automatitzats creats per l’associació CLUB FNEC i inscrits al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques.

El responsable d’aquests fitxers i de llur tractament és el Club FNEC, amb CIF nº G62814512 i domicili al Carrer Provença 209 1r 1a, 08008 – Barcelona.

Les dades facilitades en aquesta web seran utilitzades per a les següents finalitats:

1. Gestionar la vostra petició d’adhesió a la iniciativa Barcelonaescapital.cat.

2. En especial, recollir signatures per a sol·licitar la realització de primàries per a les properes eleccions municipals a Barcelona.

3. La difusió de les activitats del Club FNEC relacionades amb els propòsits d’aquest projecte.

4. Comunicar-nos amb vosaltres respecte d’accions i iniciatives del Club FNEC relacionades amb aquestes finalitats.

Les vostres dades seran custodiades amb les màximes garanties de confidencialitat conforme la normativa vigent de protecció de dades.

Amb la inscripció, doneu el vostre consentiment exprés al tractament per part del Club FNEC de les vostres dades per a les finalitats expressades i, en cas d’indicar-lo expressament en el formulari corresponent (no obligatori), a l’enviament pel Club FNEC de comunicacions electròniques sobre aquests temes.

Us recordem que, d'acord amb la llei vigent de protecció de dades, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir els vostres drets d'accés, de rectificació, restricció, cancel·lació i d'oposició al tractament de dades mitjançant correu electrònic a la següent adreça hola@barcelonaescapital.cat o al domicili del Club FNEC, indicant el dret que voleu fer efectiu. Caldrà adjuntar / aportar còpia del vostre DNI per a la verificació d’identitat.

Així mateix, teniu dret d’iniciar reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 - 28001-Madrid.

Data: 20/03/2018