Avís Legal i política de privacitat

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de Barcelona és Capital és l'Associació per la Participació Política a Catalunya, amb CIF núm. G67207472 i adreça postal a aquests efectes al carrer Girona, 34-36, Local 2, 17310 Lloret de Mar (la Selva).

2. Finalitat del tractament

a) Gestionar la vostra participació a la iniciativa Barcelona és Capital

b) Recollir les vostres dades per participar i votar a les consultes i votacions de la iniciativa Barcelona és Capital en especial, pel que fa a informació sobre les candidatures a les primàries i a les eleccions municipals de Barcelona

c) La difusió de les activitats de l'Associació per la Participació Política a Catalunya relacionades amb els propòsits d’aquest projecte.

d) Comunicar-nos amb vosaltres respecte d’accions i iniciatives de l'Associació per la Participació Política a Catalunya relacionades amb aquestes finalitats.

Les vostres dades seran custodiades amb les màximes garanties de confidencialitat conforme la normativa vigent de protecció de dades.

La finalitat és organitzar consultes i el foment de la participació ciutadana. Les dades es tractaran en compliment d’una missió d’interès públic. No es comunicaran a altres persones. En qualsevol moment podreu exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-vos-hi.

3. Legitimació

La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment expressat a l’hora d’adherir-vos a la consulta de Barcelona és Capital.

4. Destinataris

No comunicarem les vostres dades a cap altra persona o entitat si no és amb el vostre consentiment inequívoc o perquè hi estiguem obligats d’acord amb la llei aplicable.

5. Drets

Us recordem que, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades, teniu el dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir els vostres drets d'accés, de rectificació, restricció, cancel·lació, portabilitat i d'oposició al tractament de dades mitjançant correu electrònic a l’adreça de correu electrònic hola@Bbarcelonaescapital.cat o, per aquests efectes, al l’adreça postal c/ Girona, 34-36, Local 2, 17310 Lloret de Mar (la Selva), indicant el dret que voleu fer efectiu. Caldrà que aporteu còpia del vostre document d’identitat o passaport per a la verificació de la vostra identitat.

Així mateix, teniu dret d’iniciar reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 - 28001-Madrid.

Data: Data: 28/07/2018

Pagaments

Les aportacions realitzades a l’apartat donacions d’aquesta pàgina web es realitzen mitjançant Stripe, una plataforma de pagament certificada amb els més alts estàndards de seguretat.

Les dades facilitades pels usuaris a l’hora de fer el pagament –nom i targeta de crèdit o dèbit- no queden emmagatzemades als servidors de Barcelona és Capital ni en cap fitxer propietat de l'Associació per la Participació Política a Catalunya. Aquestes dades es transmeten directament a Stripe, que processa els pagament. Aquest lloc web, per tant, no pot accedir a les dades de la targeta proporcionades per l’usuari.

Trobareu més informació sobre el funcionament i els termes i condicions de Stripe en aquest enllaç https://stripe.com/es/privacy#translation

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu escriure’ns un correu electrònic a: hola@barcelonaescapital.cat